Languages

User login


CNTTelevisiodeCentelles


L'AP amb SSID CNTVCentelles-AP5G a 5Ghz treballa amb tecnologia NV2 per millora de rendiment i evitar interferències.

Cal utilitzar equipament compatible amb el protocol NV2 per a què l'equipament quedi correctament connectat, com poden ser els equips de Mikrotik

node7602 CNTTVCentellesCNTTelevisiodeCentelles
zonaCentellesOn hi han els repetidors de TV
posició (lat/lon)Lat:41.819090
Lon:2.199253
5 metres des del terra
disponible per fer xarxa i monitoritzarYesWorking
gràfics proveïts des deAgafar dels pares

informació de contacte

creat per: setup.cat el 09/03/2007 - 7:39pm · actualitzat per: Osofon.com el Dc, 21/11/2012 - 15:17

trastos

trasto

tipusipestatúltima disponibilitatunsolclic
CNTTVRocket5Sevageneric10.138.87.202/29Working
CNTTVCentellesSWradio10.140.28.116/28WorkingAirOsv5.x
CNTTVCentellesSTradio10.140.28.113/28WorkingRouterOSv6.x
CNTTVTagamanentRepetidorradio/  AirOsv5.x 
CNTTVCentellesTonaRoquetradio10.140.28.98/29WorkingAirOsv5.x
CNTTVCentellesCAM1cam/   
CNTVCentellesFigaroCanBoschradio10.140.28.122/28WorkingAirOSv7.x+
CNTTVCentellesSMCMontParradio10.140.28.120/28WorkingAirOSv7.x+
CNTTVCentellesAP5Sudradio10.140.28.123/28WorkingRouterOSv6.x
CNTTVCentellesVicSetupradio10.140.28.117/28WorkingAirOsv5.x
CNTTVCentellesTagamanentBellverradio10.140.28.119/28WorkingRouterOSv6.x
CNTTVCentellesCanariradio10.140.28.114/28WorkingRouterOSv6.x
CNTTVCentellesAP5Gradio10.140.28.115/28WorkingRouterOSv6.x
CNTTVCentellesTarAntradio10.140.28.118/28WorkingAirFiberOs v2.x+
CNTTVCentellesSAIups/   
CNTTVCentellesBateriabattery/   
CNTTVCentellesFPasauradio/  RouterOSv6.x 
CNTTVCentellesMeteoCAM2cam10.140.28.125/28Working
CNTTVCentellesCNTElectraPOPradio10.140.28.121/28WorkingAirOSv7.x+
CNTTVCentellesSevaPibatlleradio10.140.28.124/28WorkingAirOsv5.x
CNTTVCentellesMeteoCAM3cam10.140.28.126/28Working
No estàs autoritzat a actualitzar aquest node.

enllaços de xarxa (wds)

nodes enllaçats (trastos)ipestatkms.az.
CNTTVCentellesST
68146-SBGRocLlarg (SBGRocLlargST/)/Working18.033358-N
CNTTVCentellesST - CNTVCentellesCNTTussol
18620-FIGMCanBosc (FIGMCanBoscRd1/FGMCanBosc-TVCentelles)172.25.35.90/172.25.35.89Reserved12.059149-SE
CNTTVCentellesST - CNTVCentellesCNTElectr
44147-CNTElectra (CNTElectraRd1/CNTElectraCNTTVCentell)172.25.3.138/172.25.3.137Working4.087149-SE
CNTTVCentellesST - TVCentellesSMCMontpar
6876-SMCElMontpar (SMCElMontparST/SMCElMontparTVCentelles)172.25.6.113/172.25.6.114Working7.069163-S
CNTTVCentellesST - CNTVCentellesTarAnt
80603-TarAnt (TarAntST1/TarAntCNTVCentelles)172.25.126.65/172.25.126.66Working9.20155-NE
CNTTVCentellesST - CNTTVCentellesVicSetup
80605-VicSetup (VicSetupST/VicSetupST-CNTTVCnt)172.25.6.233/172.25.6.236Working12.48318-N
CNTTVCentellesST - CNTTVCentellesSevaPib
80607-SevaPibatlle (SevaPibatlleRB/SevaPibatlle-TVCent)172.25.3.156/172.25.3.153Working5.16163-NE
CNTTVCentellesST - CNTTVCentellesTagRep
80608-TAGRepetidor (TAGRepetidorR1/Tgmnt-TVCentelles)172.25.41.142/172.25.41.141Working10.662147-SE
CNTTVCentellesST - CNTVCentellesVicVIT
80609-VicVIT (ROU-VICVIT-03/VicVITCNTTVC)172.23.10.58/172.23.10.57Working12.54219-N
CNTTVCentellesST - CNTVCentellesSBGTorre
127174-SBGTorre (SBGTorreST-02/SBGTorreCNTVCentelles)172.26.3.226/172.26.3.228Working18.064353-N
CNTTVCentellesST - CNTTVCentellesCNTElect
127589-CNTElectraPOP (ROU03CENTELLES/CNTElectraTrastos)172.22.254.2/172.22.254.1Working4.113145-SE
132876-CNTElectraPOP (core01.osofon.com)172.25.3.217/172.25.3.218Working4.113145-SE
CNTTVCentellesST - CNTTVCentellesFigaro
136758-FIGMCanBosc (FIGMCanBoscRd1/FGMCanBosc-TVCentelles)172.24.202.1/172.24.202.2Working12.059149-SE
CNTTVCentellesST - CNTTVCentellesFPasau
136759-HostaletsFpasau (HostaletsFpasauRd1)172.25.0.98/172.25.0.97Working1.39965-NE
CNTTVCentellesST - CNTTVCentellesTagBellv
140619-TAGBellver (TAGBellverR1/TagBellverCNTTVCentell)172.25.62.225/172.25.62.226Working11.779133-SE
Total: 142.824 kms.

enllaços de xarxa (cable)

nodes enllaçats (trastos)ipestatkms.az.
CNTTVRocket5Seva
31851-CNTTVRocket5Seva/CNTTVCentellesST10.138.87.202/10.138.87.201Workingn/a-
CNTTVCentellesSW
80599-CNTTVCentellesSW/CNTTVCentellesST10.140.28.116/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesST
31851-CNTTVCentellesST/CNTTVRocket5Seva10.138.87.201/10.138.87.202Workingn/a-
53554-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesTonaRoquet10.140.28.97/10.140.28.98Testingn/a-
80599-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesSW10.140.28.113/10.140.28.116Workingn/a-
140606-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesMeteoCAM210.140.28.113/10.140.28.125Workingn/a-
80593-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesAP5G10.140.28.113/10.140.28.115Workingn/a-
80602-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesSMCMontPar10.140.28.113/10.140.28.120Workingn/a-
140607-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesAP5Sud10.140.28.113/10.140.28.123Workingn/a-
80596-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesTagamanentBellver10.140.28.113/10.140.28.119Workingn/a-
140602-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesCNTElectraPOP10.140.28.113/10.140.28.121Workingn/a-
140608-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesMeteoCAM310.140.28.113/10.140.28.126Workingn/a-
80597-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesVicSetup10.140.28.113/10.140.28.117Workingn/a-
140603-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesSevaPibatlle10.140.28.113/10.140.28.124Workingn/a-
80598-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesTarAnt10.140.28.113/10.140.28.118Workingn/a-
140605-CNTTVCentellesST/CNTVCentellesFigaroCanBosch10.140.28.113/10.140.28.122Workingn/a-
80592-CNTTVCentellesST/CNTTVCentellesCanari10.140.28.113/10.140.28.114Workingn/a-
CNTTVCentellesTonaRoquet - CNTTVM10
53554-CNTTVCentellesTonaRoquet/CNTTVCentellesST10.140.28.98/10.140.28.97Testingn/a-
CNTTVCentellesSMCMontPar
80602-CNTTVCentellesSMCMontPar/CNTTVCentellesST10.140.28.120/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesVicSetup
80597-CNTTVCentellesVicSetup/CNTTVCentellesST10.140.28.117/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesTagamanentBellver
80596-CNTTVCentellesTagamanentBellver/CNTTVCentellesST10.140.28.119/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesCanari
80592-CNTTVCentellesCanari/CNTTVCentellesST10.140.28.114/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesAP5G
80593-CNTTVCentellesAP5G/CNTTVCentellesST10.140.28.115/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesTarAnt
80598-CNTTVCentellesTarAnt/CNTTVCentellesST10.140.28.118/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesSevaPibatlle
140603-CNTTVCentellesSevaPibatlle/CNTTVCentellesST10.140.28.124/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesCNTElectraPOP
140602-CNTTVCentellesCNTElectraPOP/CNTTVCentellesST10.140.28.121/10.140.28.113Workingn/a-
CNTVCentellesFigaroCanBosch
140605-CNTVCentellesFigaroCanBosch/CNTTVCentellesST10.140.28.122/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesMeteoCAM2
140606-CNTTVCentellesMeteoCAM2/CNTTVCentellesST10.140.28.125/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesMeteoCAM3
140608-CNTTVCentellesMeteoCAM3/CNTTVCentellesST10.140.28.126/10.140.28.113Workingn/a-
CNTTVCentellesAP5Sud
140607-CNTTVCentellesAP5Sud/CNTTVCentellesST10.140.28.123/10.140.28.113Workingn/a-

enllaços de xarxa (ap/client)

nodes enllaçats (trastos)ipestatkms.az.
CNTTVCentellesST - CNTTVCentelles-AP5G
69146-SevaEvaiFX (SevaEvaiFXRd1)10.140.28.1/10.140.28.30Working7.2178-E
37340-HostaletsOptim (HostaletsOptimRd1)10.140.28.1/10.140.28.3Working3.09100-E
73880-HdBDAlvarez (HdBDAlvarezRd2)10.140.28.1/10.140.28.16Working3.09593-E
63899-hostmaselgaret (hostmaselgaretRd1)10.140.28.1/10.140.28.14Working2.05474-E
78373-HostaletsMatildeS (HostaletsMatildeSRd1)10.140.28.1/10.140.28.8Working3.081102-E
142595-HstltsMsNdl (HstltsMsNdlRd1)10.140.28.1/10.140.28.18Working3.38387-E
75299-CNTXSane (CNTXSaneRd1)10.140.28.1/10.140.28.26Working3.142104-E
71442-HostaletsXIguacel (HostaletsXIguacelRd1)10.140.28.1/10.140.28.25Working3.0895-E
45613-SevaEric (SevaEricRd1)10.140.28.1/10.140.28.4Working4.981120-SE
146181-BrullPinosPedfr (BrullPinosPedfrRd3)10.140.28.1/10.140.28.12Working5.262130-SE
74314-SevaAvMontseny35 (SevaAvMontseny35Rd1)10.140.28.1/10.140.28.6Working5.327105-E
64048-BrullLahbib (BrullLahbibRd1)10.140.28.1/10.140.28.27Working4.61569-E
78692-HostaletsBBoix (HostaletsXSenesRd1)10.140.28.1/10.140.28.10Working2.97995-E
50226-BrullCasanovadelsBas (BrullCasanovadelsBasRd2)10.140.28.1/10.140.28.22Working4.38673-E
125464-HostaletsRibas111 (HostaletsRibas111Rd1)10.140.28.1/10.140.28.9Working2.893104-E
147059-SevaCanDuran (SevaCanDuranRd1)10.140.28.1/10.140.28.23Working8.14269-E
76988-HostaletsMappet (HostaletsMappetRd1)10.140.28.1/10.140.28.2Working2.925108-E
156749-TonaLleida4 (TonaLleida4Rd2)10.140.28.1/10.140.28.21Working3.75629-NE
67224-HostaletsTransportsC (HostaletsTransportsCRd1)10.140.28.1/10.140.28.15Working3.18180-E
137216-SMBMasRiquer (SMBMasRiquerRd1)10.140.28.1/10.140.28.19Working5.65364-NE
59441-BalenyaBonPreu (BalenyaBonPreuRd1)10.140.28.1/10.140.28.7Working3.31266-NE
151295-HdBEBARHostalets (HdBEBARHostaletsRd1)10.140.28.1/10.140.28.11Working3.316104-E
77524-HostaletsRoberto (HostaletsRobertoRd2)10.140.28.1/10.140.28.28Working3.017102-E
67232-TarMasGasala (TarMasGasalaRd1)10.140.28.1/10.140.28.29Working8.38462-NE
153915-montplan (montplanRd2)10.140.28.1/10.140.28.17Working4.915112-E
73274-SevaAPrincep (SevaAPrincepRd1)10.140.28.1/10.140.28.5Working5.361105-E
60476-BrullLEsquei (BrullLEsqueiRd2)10.140.28.1/10.140.28.20Working5.01975-E
151311-SMBCm1 (SMBCm1Rd1)10.140.28.1/10.140.28.13Planned4.34560-NE
75232-SMBRosa (SMBRosaRd1)10.140.28.1/10.140.28.24Working4.86763-NE
CNTTVCentellesST - CNTTVCentelles-AP5N
127181-HostaletsRiera36 (HostaletsRiera36Rd1)10.138.86.1/10.138.86.30Working2.754116-SE
123089-CNTComtes24 (CNTComtes24Rd1)10.138.86.1/10.138.86.23Planned3.483133-SE
146011-CNTDMFonderola (CNTDMFonderolaRd1)10.138.86.1/10.138.86.4Working0.79142-SE
75535-CNTgrau (CNTgrauRd2)10.138.86.1/10.138.86.18Working2.767146-SE
152365-SevaCanteraXucla (SevaCanteraXuclaRd1)10.138.86.1/10.138.86.10Working3.49124-SE
126356-CNTCongost2 (CNTCongost2Rd1)10.138.86.1/10.138.86.28Working3.286144-SE
139932-centellasRosa (centellasRosaRd1)10.138.86.1/10.138.86.26Working2.615147-SE
124386-HostaletsMDorca (HostaletsSantiRd1)10.138.86.1/10.138.86.24Working2.942106-E
75936-Brull (BrullARiera)10.138.86.1/10.138.86.19Working7.047116-SE
156505-SevaMariaFortuny25 (SevaMariaFortuny25Rd2)10.138.86.1/10.138.86.8Planned5.522134-SE
152593-sevaOGinesta (sevaOGinestaRd1)10.138.86.1/10.138.86.11Working4.946120-SE
142908-CNTCarolO (CNTCarolORd1)10.138.86.1/10.138.86.27Working2.838145-SE
75455-CNTAReixach (CNTAReixachRd2)10.138.86.1/10.138.86.15Working3.258143-SE
72069-CNTDinacil (CNTDinacilRd2)10.138.86.1/10.138.86.2Working3.91145-SE
150061-SevaCam4 (SvCm4Rd1)10.138.86.1/10.138.86.12Testing5.706136-SE
74430-CNTMSoler (CNTMSolerRd1)10.138.86.1/10.138.86.9Working3.456135-SE
153576-SevaJoanMiro (SevaJoanMiroRd1)10.138.86.1/10.138.86.25Planned5.657136-SE
148977-CNTVc3471 (CNTFinaS)10.138.86.1/10.138.86.20Working2.584144-SE
79558-HostaletsRMarti (HostaletsRMartiRd1)10.138.86.1/10.138.86.7Working3.072107-E
145500-SMCCanGarriga (SMCCanGarrigaRd2)10.138.86.1/10.138.86.5Working8.386168-S
75457-CNTLluisR (CNTLluisRRd2)10.138.86.1/10.138.86.16Planned2.974148-SE
72665-CNTGus (CNTGusRd1)10.138.86.1/10.138.86.6Working3.24143-SE
74441-CNTLluisOA (CNTLluisOARd2)10.138.86.1/10.138.86.13Working3.419135-SE
127048-HostaletsTaniaM (HostaletsTaniaMRd1)10.138.86.1/10.138.86.29Working2.743112-E
121593-CNTclavells5 (CNTclavells5Rd2)10.138.86.1/10.138.86.22Working3.55139-SE
145681-HdBMkMx (HdBMkMxRd1)10.138.86.1/10.138.86.3Working2.77668-E
75463-CNTVic21 (CNTVic21Rd2)10.138.86.1/10.138.86.17Working2.591143-SE
128127-HdBCasaNdFonderola (HdBCasaNdFonderolaRd1)10.138.86.1/10.138.86.14Working1.103113-SE
77680-BrullJComa (BrullJComaRd1)10.138.86.1/10.138.86.21Working7.08117-SE
CNTTVCentellesST - CNTTVCentelles-AP5G
139473-HostaletsCasalOller (HostaletsCasalOllerRd1)10.138.71.161/10.138.71.183Working2.97793-E
154300-SevaAgo3 (SevaAgo3Rd2)10.138.71.161/10.138.71.178Working4.943112-E
136703-HostaletsRiera16 (HostaletsRiera16Rd2)10.138.71.161/10.138.71.186Planned2.766117-SE
149956-SevaMasELVilardell (SevaMasELVilardellRd2)10.138.71.161/10.138.71.175Working9.57376-E
133903-HostaletsTorras (HostaletsTorrasRd1)10.138.71.161/10.138.71.179Working2.921108-E
147924-SevaJB (SevaJBRd1)10.138.71.161/10.138.71.166Working5.264104-E
127431-SevaACSA (SevaACSARd1)10.138.71.161/10.138.71.167Working8.46169-E
126444-HostaletsJoanMiro24 (HostaletsJoanMiro24Rd1)10.138.71.161/10.138.71.164Working3.2691-E
131053-SevaVictoria (SevaVictoriaRd1)10.138.71.161/10.138.71.174Working5.306102-E
140536-HostaletsGSerra (HostaletsGSerraRd2)10.138.71.161/10.138.71.189Working3.08297-E
127849-HostaletsMajor40 (HostaletsMajor40Rd1)10.138.71.161/10.138.71.168Working3.02899-E
134341-SevaJoseI (SevaJoseIRd3)10.138.71.161/10.138.71.169Working5.00299-E
140587-HostaletsVerdaguer82 (HostaletsVerdaguer82Rd1)10.138.71.161/10.138.71.190Working2.8111-E
126743-Seva-Pinyonaire (Seva-PinyonaireRd2)10.138.71.161/10.138.71.165Working7.06471-E
136692-HstltsVNr22 (HstltsVNr22Rd2)10.138.71.161/10.138.71.184Working3.09591-E
131922-Tarabau (TarabauRd2)10.138.71.161/10.138.71.176Working3.61647-NE
155177-tonatore (tonatoreRd1)10.138.71.161/10.138.71.180Working3.58439-NE
128087-BrullLesBatalles (BrullLesBatallesRd3)10.138.71.161/10.138.71.170Testing5.70589-E
125742-SMBSergiJeronimo (HostaletsSJeronimoRd2)10.138.71.161/10.138.71.162Working5.2858-NE
147429-HdBCanigo15 (HdBCanigo15Rd1)10.138.71.161/10.138.71.177Working3.17588-E
129472-BrullMargarida (BrullMargaridaRd1)10.138.71.161/10.138.71.172Working5.65477-E
136694-HDBPauVI41 (HDBPauVI41Rd2)10.138.71.161/10.138.71.185Working3.23190-E
149566-hdbberta (hdbbertaRd1)10.138.71.161/10.138.71.171Working3.27993-E
133568-SMBLPunti (SMBLPunti)10.138.71.161/10.138.71.181Working4.80962-NE
137366-TarVilasisIsa (TarVilasisIsaRd1)10.138.71.161/10.138.71.187Working8.11855-NE
125743-SevaBibiana (SevaBibianaRd1)10.138.71.161/10.138.71.163Working7.15378-E
147923-HdBJRoquet (HdBJRoquetRd1)10.138.71.161/10.138.71.182Working2.76370-E
141491-TonaRoFito (TonaRoFitoRd2)10.138.71.161/10.138.71.173Working4.54741-NE
CNTTVCentellesST - CNTTVCentelles-AP5N
140584-CNTalfred (CNTalfredRd1)10.138.71.225/10.138.71.251Working2.751147-SE
155524-CNTMpages (CNTMpagesRd2)10.138.71.225/10.138.71.248Planned2.702142-SE
128232-SevaSantaFe22 (SevaSantaFe22Rd1)10.138.71.225/10.138.71.227Working5.069101-E
137741-BrullLaSala (BrullLaSalaRd4)10.138.71.225/10.138.71.242Planned7.3103-E
136490-CNTGbrau (CNTGbrauRd1)10.138.71.225/10.138.71.236Working2.782150-SE
130040-CNTJoan (CNTJoanRd2)10.138.71.225/10.138.71.231Working2.655142-SE
154345-HostaletsVerdaguer68 (HostaletsVerdaguer68Rd1)10.138.71.225/10.138.71.228Working2.806112-E
136760-HostaletsRijel (HostaletsRijel)10.138.71.225/10.138.71.238Working2.795117-SE
150060-SevaCam5 (SvCm5Rd1)10.138.71.225/10.138.71.246Testing5.087135-SE
134123-HostaletsPereCamps (HostaletsPereCampsRd2)10.138.71.225/10.138.71.233Working2.821111-E
140585-CentellesMPrados (CentellesMPradosRd1)10.138.71.225/10.138.71.252Working3.006150-SE
128233-PuigsagordiElenaE (PuigsagordiElenaERd1)10.138.71.225/10.138.71.226Working1.536178-S
138491-CNTalsina22 (CNTalsina22Rd1)10.138.71.225/10.138.71.243Planned2.757154-SE
136670-CNTJAmoako (CNTJAmoakoRd1)10.138.71.225/10.138.71.237Working2.724148-SE
148257-HostaletsManipulats (HostaletsManipulatsRd1)10.138.71.225/10.138.71.253Working3.49392-E
154722-CNTJosepTisora (CNTJosepTisoraRd1)10.138.71.225/10.138.71.241Working2.326128-SE
136919-CNTJMParareda (CNTJMPararedaRd4)10.138.71.225/10.138.71.240Working2.598143-SE
156515-SEVANeusRovira (SEVANeusRovira)10.138.71.225/10.138.71.249Working4.591122-SE
128655-CentellesMarti (CentellesMartiRd1)10.138.71.225/10.138.71.229Working2.709146-SE
138887-SMCNora (SMCNoraRd2)10.138.71.225/10.138.71.244Working8.367167-S
140579-CentellesJosep2 (CentellesJosep2Rd1)10.138.71.225/10.138.71.247Working1.693142-SE
135929-CNTLLPoblet (CNTLLPobletRd2)10.138.71.225/10.138.71.234Working3.156152-SE
140817-CNTJordi8 (CNTJordi8Rd1)10.138.71.225/10.138.71.254Planned3.051148-SE
156516-CENTCCpack (CENTCCpackRd2)10.138.71.225/10.138.71.232Working4.035149-SE
138944-CNTABS (CNTABSRd1)10.138.71.225/10.138.71.245Working3.309147-SE
140582-CNTMontserrat4 (CNTMontserrat4Rd2)10.138.71.225/10.138.71.250Working3.105146-SE
155231-HdBJRoquet (HdBJRoquetRd2)10.138.71.225/10.138.71.239Working2.76370-E
136425-HdBCtrRbs2 (HdBCtrRbs2Rd1)10.138.71.225/10.138.71.235Planned2.93498-E
129738-HostaletsJSayos (HostaletsJSayosRd)10.138.71.225/10.138.71.230Working2.801116-SE
156577-SevaJoanMiro103 (SevaJoanMiro103Rd2)10.138.71.65/10.138.71.71Working5.193130-SE
156521-CNTNormotron (CNTNormotron)10.138.71.65/10.138.71.67Working4.074149-SE
156594-SevaPMsalinas (SevaPMsalinasRd2)10.138.71.65/10.138.71.72Working5.136132-SE
156522-CentellesABUS (CentellesABUS)10.138.71.65/10.138.71.68Working4.086148-SE
156523-SevaPMikiPinos (SevaPMikiPinosRd2)10.138.71.65/10.138.71.69Working5.303131-SE
156553-SevaPAlbert (SevaPAlbertRd3)10.138.71.65/10.138.71.70Working5.22131-SE
156519-SevaSantRusinol15 (SevaSantRusinol15Rd2)10.138.71.65/10.138.71.66Planned5.301131-SE
CNTTVCentellesTonaRoquet
54740-RoquetTona (TonaPBM10)/10.140.28.99Testing4.35440-NE
54746-RoquetTona (RoquetTonaRB2011)/10.140.28.100Testing4.35440-NE
Total: 503.955 kms.

Comentaris

Opcions de visualització de comentaris

Selecciona la vostra manera preferida de visualitzar els comentaris i feu clic en "Desa la configuració" per activar els canvis.
imatge de Abelkhabla

Problemas de conexion.

Hola.

Llevo varios días enlazado a CNTTVCentelles-ap. Segun las graficas de mi antena estoy enlazado a la señal y tengo trafico. El probrema viene es que al hacer el ping no recibo los paquetes enviados y no se cual es el motivo. Mi nodo es CNTAbel y si es posible me gustaria que me comentarais cual creeis que puede ser el problema.

Gracias de antemano.

Un saludo.

 Hola, el problema es que el

 Hola,

el problema es que el AP donde te connectas NO està enfocado hacia Centelles, sinó que està en sentido Este. Os recomiendo que os connectéis a un AP más proximo, tipo CNTVTussol.

Un saludo,

Falla connexió

Ja fa bastant temps (parlem de uns 4-5 mesos) que la connexió amb aquest node em falla (sóc http://guifi.net/en/node/10131 i estic connectat a la de 2.4GHz apuntant a hostalets). Jo des del meu veig a uns -75 ~ -80, no és perfecte però hauria de ser suficient. Alguna idea de què pot estar passant?

Moltes mercès