Languages

User login


Llofriu-ParatgeFalguerar2


Per el be de la xarxa aquest supernode fa servir QoS per donar millor servei a la veu ip i a la xarxa.

Nota important:
Per conectar a aquest supernode cal apadrinament
Si us plau contacta amb info@wifilook.es

node76596 Llfr-PrtgeFalguera2Llofriu-ParatgeFalguerar2
zoneLlofriu
position (lat/lon)Lat:41.937715
Lon:3.152360
8 meters above the ground
available for mesh & statusNoWorking
Maintenance & SLAs (from parents)Sergi Garcia Jiménez (Volunteer)
graphs provided from23304-Palafrugell, PALF-GrafTorretes50

contact information

created by: sergigarcia at 15/02/2015 - 7:17pm · managed by: wifilook · updated by: sergigarcia at Wed, 01/06/2016 - 00:55

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
Llfr-PrtgeFalguera2-Grid2radio10.155.7.211/29WorkingAirOsv5.x
Llfr-PrtgeFalguera2-Grid1radio10.155.7.210/29WorkingAirOsv5.x
Llfr-PrtgeFalguera2-MKradio10.155.7.209/29WorkingRouterOSv6.x
You are not allowed to update this node.

links (wds)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
Llfr-PrtgeFalguera2-Grid1 - LlfrFlg2<->PalfTrrts50
133634-PALF-Torretes50-[21344] (PALF-Torretes50-APNO)172.25.38.53/172.25.38.54Working2.023154-SE
Llfr-PrtgeFalguera2-Grid2 - LlfrFlg2<->LlfrFalgrr1
133667-Llfr-ParatgeFalguer1-[84984] (Llfr-ParatgeFalguer1-GRID)172.25.32.34/172.25.32.33Working0.131269-W
Total: 2.154 kms.

links (cable)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
Llfr-PrtgeFalguera2-MK
133629-Llfr-PrtgeFalguera2-MK/Llfr-PrtgeFalguera2-Grid110.155.7.209/10.155.7.210Workingn/a-
133630-Llfr-PrtgeFalguera2-MK/Llfr-PrtgeFalguera2-Grid210.155.7.209/10.155.7.211Workingn/a-
Llfr-PrtgeFalguera2-Grid1
133629-Llfr-PrtgeFalguera2-Grid1/Llfr-PrtgeFalguera2-MK10.155.7.210/10.155.7.209Workingn/a-
Llfr-PrtgeFalguera2-Grid2
133630-Llfr-PrtgeFalguera2-Grid2/Llfr-PrtgeFalguera2-MK10.155.7.211/10.155.7.209Workingn/a-