Languages

User login


Logo Logotip de Guifi.net en format SVG


El seu autor, l'anarkogeek, li ha donat la llicència: *Reconeixement-CompartirIgual 3.0 Genèrica*, la gràcia del format SVG és que al ser vectorial permet fer les ampliacions que facin falta sense perdre gens de qualitat, a més amb l'Inkscape, un programa lliure, el podeu editar, això sí, heu de fer cas a la llicència que li ha donat el seu autor.
logo