Languages

User login


Torrent Tracker


service information

service84659-TorrentTorrent Tracker
typep2pPeer 2 Peer server
device & statusTDeMPeredeTorroella9Srvr1Working

contact information

created by: Berli9 at 21/01/2016 - 9:23pm

Description

Hola a tots, aqui teniu un Tracker per torrents que he fet per a la xarxa de guifi, es un servei nomes per a nosaltres ja que la idea es que no hagim de sortir a buscar-ho a internet, ja que hi ha molts punts on els proxis limiten aquest tipus de servei.

Http://10.140.220.102    --- una petita explicació per a pujar arxius

Http://10.140.220.102/tracker    ---- l'adreça del tracker on hi ha el arxius torrent.

Esteu convidats a fer-lo servir y si algu te alguna idea o em vol fer un cop de ma a millorar-lo, estic a la vostre disposicio.