Languages

User login


Sant Martí de Centelles - El Montpar


node8806 SMCElMontparSant Martí de Centelles - El Montpar
zoneSant Martí de Centelles
position (lat/lon)Lat:41.758191
Lon:2.223961
10 meters above the ground
available for mesh & statusYesWorking
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: jordiben at 14/05/2007 - 6:44pm · updated by: gil_forcada at Fri, 10/08/2007 - 08:34

devices

device

typeipstatuslast availableunsolclic
SMCElMontparAPsradio10.138.97.65/27WorkingRouterOSv5.x
SMCElMontparAP5_NOradio10.138.107.34/27WorkingAirOsv5.x
SMCElMontpar-Borlaradio10.138.107.98/29WorkingAirOsv3.6+
SMCElMontparSTradio10.138.107.129/27WorkingRouterOSv5.x
SMCElMontparCNTVCentellesradio10.138.107.130/27WorkingAirOsv5.x
You are not allowed to update this node.

links (wds)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
SMCElMontparAPs - SMCElMontparSMCCanBorla
6877-SMCCanBorla (SMCCanBorlaST/SMCCanBorlaSMCMontpar)172.25.6.46/172.25.6.45Working1.717165-S
Total: 1.717 kms.

links (cable)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
SMCElMontparAPs
61272-SMCElMontparAPs/SMCElMontparST172.25.1.46/172.25.1.45Workingn/a-
SMCElMontparST - SMCElMontpar-TRASTOS
61273-SMCElMontparST/SMCElMontparCNTVCentelles10.138.107.129/10.138.107.130Workingn/a-
SMCElMontparST
61272-SMCElMontparST/SMCElMontparAPs172.25.1.45/172.25.1.46Workingn/a-
SMCElMontparCNTVCentelles
61273-SMCElMontparCNTVCentelles/SMCElMontparST10.138.107.130/10.138.107.129Workingn/a-

links (ap/client)

linked nodes (device)ipstatuskms.az.
SMCElMontparAPs - SMCElMontparAP
9272-hostaletsppuigAP (hostaletsppuigRadio1)10.138.97.65/10.138.97.81Working6.629-N
6998-SMCLaViladevall (SMCLaViladevallRadio1)10.138.97.65/10.138.97.66Working1.552298-NW
65626-SevaMaroya (SevaMaroyaRd1)10.138.97.65/10.138.97.89Planned5.09628-NE
18168-CNTSantMarti39 (CNTSantMarti39Rd1)10.138.97.65/10.138.97.76Working3.983352-N
7124-SMCLesComesToran (SMCLesComesToranRadio1)10.138.97.65/10.138.97.72Working1.768301-NW
26843-SMCElMontparAP (SMCElMontparAPRd1)10.138.97.65/10.138.97.88Working0.007190-S
9864-SevaPPICO (SEVAPICORadio1)10.138.97.65/10.138.97.83Working4.35231-NE
7077-SMCLesComesIVinas (SMCLesComesIVinasRadio1)10.138.97.65/10.138.97.74Working1.623314-NW
65642-SMCLesComesAgusti (SMCLesComesAgustiRd2)10.138.97.65/10.138.97.94Working1.719313-NW
19787-SMCLesComes2 (SMCLesComes2)10.138.97.65/10.138.97.84Planned1.811299-NW
7127-SMCLesComesJmTantina (SMCLesComesJmTantinaRadio1)10.138.97.65/10.138.97.73Working1.625311-NW
28093-CNTJaumeFont (CNTJaumeFont)10.138.97.65/10.138.97.91Working4.064354-N
12006-CNTStFeliu75 (CNTStFeliuRadio1)10.138.97.65/10.138.97.92Working4.584352-N
7087-SMCLesComesCasadiego (SMCLesComesCasadiegoRadio2)10.138.97.65/10.138.97.68Working1.865304-NW
127188-SMCmontseny11 (SMCmontseny11Rd2)10.138.97.65/10.138.97.75Working1.605310-NW
22167-SMCCanGafes (SMCCanGafesRd1)10.138.97.65/10.138.97.82Working1.622327-NW
7261-SMCCanVisoVell (SMCCanVisoVellRadio1)10.138.97.65/10.138.97.70Working1.512319-NW
30201-SMCCanViso (SMCCanVisoRd1)10.138.97.65/10.138.97.79Working1.507321-NW
12181-HostaletsBaulenas (HostaletsBaulenasRadio1)10.138.97.65/10.138.97.93Working6.9766-N
7100-SMCLesComesRosaFont (SMCLesComesRosaFontRadio1)10.138.97.65/10.138.97.71Working1.771306-NW
136410-NodoJCARLES (NodoJCARLESRd1)10.138.97.65/10.138.97.85Planned1.605310-NW
23082-SMCcntds (SMCcntdsRd1)10.138.97.65/10.138.97.86Planned1.628323-NW
7280-SMCLesComesAgusti (SMCLesComesAgustiRadio1)10.138.97.65/10.138.97.77Working1.719313-NW
40728-SMCRPrado (SMCRPradoRd1)10.138.97.65/10.138.97.80Working1.663309-NW
16081-SMCmontseny11 (c/montseny11Rd1)10.138.97.65/10.138.97.90Working1.605310-NW
7113-SMCLesComesCasacuber (SMCLesComesCasacuberRadio1)10.138.97.65/10.138.97.69Working1.745307-NW
23699-CNTPuigD (CNTPuigDRd1)10.138.97.65/10.138.97.87Planned3.952352-N
SMCElMontparST - SMCMontparAP5
76296-SMCLesComesComics (SMCLesComesComicsRd1)10.138.107.33/10.138.107.40Working1.679310-NW
141169-CNTManel (CNTManelRd1)10.138.107.33/10.138.107.45Planned4.3655-N
53343-SMCBonavista8 (SMCBonavista8Rd1)10.138.107.33/10.138.107.36Planned1.616309-NW
77981-SMCLesComesLAgullola (SMCLesComesLAgullolaRd2)10.138.107.33/10.138.107.41Working1.69321-NW
147443-SevaPPICO (SevaPPICORd3)10.138.107.33/10.138.107.47Planned4.35231-NE
67422-SMCElPujol (SMCElPujolRd2)10.138.107.33/10.138.107.37Working2.333330-NW
136554-NodoJCARLES (NodoJCARLESRd2)10.138.107.33/10.138.107.42Working1.605310-NW
149242-SMCLaViladevall (SMCLaViladevallRd2)10.138.107.33/10.138.107.48Working1.552298-NW
71301-SMCSusana (SMCSusanaRd1)10.138.107.33/10.138.107.38Working1.564329-NW
137898-SMCLesComesLlum (SMCLesComesLlumRd2)10.138.107.33/10.138.107.43Working1.782305-NW
72475-SMCCanVisoVell (SMCCanVisoVellRd2)10.138.107.33/10.138.107.39Planned1.512319-NW
140292-SMCJaviV (SMCJaviVRd1)10.138.107.33/10.138.107.44Planned1.55919-N
52481-SMCCanViso (SMCCanVisoRd2)10.138.107.33/10.138.107.35Working1.507321-NW
Total: 96.695 kms.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

AP Caigut

Bones,
L'AP porta una setmana caigut. Hi ha algún problema greu?

Ja he vist també comentaris al fòrum...

Fins que no hi vagi a veure què passa/hi contacti algú dels interessats crec que no en traurem l'entrallat ;)

Dema

Dema, hi vaig. Sembla tema de PoE.. segons m'han dit i varen trobar aigua..

sinuso.org's picture

aïllar

Termoretractil o cinta aïllant ... tant com a poes com a connectors d'antena :P

Ja t'ho dire,

el cas es que l'aigua l'han trobat a dins la casa i no a fora..

sinuso.org's picture

corbes als cables

Hi faltaran corbes als cables per a evitar que l'aigua no segueixi el recorregut dels cables .

AP, Caigut

Bones,

L'AP porta un parell de setmanes caigut, hi ha algún problema greu ??