Languages

User login


guifi.net dóna cobertura a la Plaça dels Àngels per al Sónar 2008


[image:15530,right]guifi.net convida a la gent que ve al festival Sónar 2008 a connectar-se per xarxa oberta. http://www.guifiraval.net/

Centenars de persones amants de la tecnologia i provinents de tot Europa venen a Barcelona aquests dies pel festival. És una perfecta ocasió per a conèixer la xarxa oberta.

El diari ADN proposa connectar-se a guifi.net com a opció per a navegar per Internet en la zona del Raval.

Proposta diari ADN

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Portal Cautiu

Seria possible afegir un portal captiu multi idioma Català/Castellà/Anglès explicant una mica d'on surt aquesta connexió i els serveis interns interessants que hi ha a la xarxa? Crec que podria ser molt pedagògic. Ens podria donar a conèixer a molta gent arreu de Catalunya, Espanya i el Món.

Una cosa, jo de portals captius no en tinc ni idea, el que si que puc fer és ajudar-vos a escriure el text i a traduir-lo a l'anglès.

Estic a la llista guifi-barcelones.