Languages

User login


HW-Kemet Asterisk


tuthotep's picture

service information

service15534-HWAsterisk-1HW-Kemet Asterisk
typeasteriskAsterisk VoIP PBX server
device & statusHW-KemetServer1-sekmetPlanned
dial prefix and incoming calls910.35.126.99
supported protocolsSIP, 0

contact information

created by: tuthotep at 21/06/2008 - 4:05pm · updated by: tuthotep at Wed, 16/06/2010 - 01:27

Description

Comments

sinuso.org's picture

Coordinació de centraletes

Hola, podries afegir la info en aquest document?

Intentem coordinar les centraletes per que algun dia es puguin interconnectar i no sigui un xou o caos de compatibilitat (el mateix que passaria si no es coordines les ip de la xarxa ;))