Languages

User login


Sobre la sanció de la CMT a alguns Ajuntaments Gironins i el tractament informatiu que n'han fet alguns mitjans de Comunicació


Sobre les resolucions de sanció que ha emès la CMT a alguns Ajuntaments Gironins i el tractament que se'n ha fet en alguns mitjans de Comunicació, on es fan afirmacions tan desafortunades com per exemple "multats per oferir wi-fi als veïns" o "si volen crear una xarxa oberta, els consistoris s'han de constituir com a operadors de telefonia", des de la Fundació per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net es considera oportú fer aquest comunicat:

Manifestar que llegint les resolucions es desprèn clarament que cap dels Ajuntaments sancionats feien xarxa oberta (2), i que en canvi, havien promogut operadors privats en el seus municipis, i per tant no tenen ni han tingut mai cap relació amb el que es fa a guifi.net (1), i que el que ha motivat la resolució de procés sancionador és per un defecte de forma i no pas per una prohibició.

 

 

  • Lamentar que la CMT, en el que considerem un excés de zel en l'aplicació de la normativa vigent, prengui aquesta actitud sancionadora contra Ajuntaments de pobles petits i amb dificultats per a l'accés a l'ample de banda. Recordar que la funció reguladora que li és encomanada és per damunt de tot la de vetllar i facilitar la normalitat en el desplegament de les Telecomunicacions, que la Comisió Europea en reiterades ocasions adverteix en els darrers anys als Estats i als seus Organismes Reguladors (ANR) la seva obligació de treballar i adequar les normatives en aquest sentit, prenent especial cura amb qui té dificultats i insuficiències, i d'actuacions com aquesta pot resultar-ne un incompliment de la funció principal que se li encomana al causar confusió, crear la sensació d'intervencionisme discriminatori en l'àmbit de les Telecomunicacions en defensa de determinats sectors, i amb això causar intimidació als qui volen treballar per portar xarxa oberta arreu o hi volen donar suport, forçant-nos a emetre comunicats com aquest i a estar contínuament donant explicacions que fa temps que haurien de ser ja del tot innecessàries. Del rigor en l'aplicació d'una norma no en pot resultar l'efecte contrari al que persegueix la llei, com per exemple, i no només, la directiva Europea 2002/20/CE. El tractament informatiu que causen aquestes resolucions n'és un exemple claríssim i era de preveure que això passaría, perquè ja ha passat moltes altres vegades.
  • Oferim des de la fundació guifi.net el nostre suport i solidaritat als Ajuntaments sancionats, creiem que sancionar als Ajuntaments és inapropiat, en qualsevol cas qui ha de ser sancionat és l'operador comercial que es feia càrrec de l'explotació de la xarxa i no ha fet la notificació corresponent, però no pas a un Ajuntament que actua de bona fe i no te cap ànim de constituïr-se formalment en operador, com a molt ha estat mal assessorat, i encara menys un Ajuntament de poble petit, rural, amb dificultats a l'accés a l'ample de banda, escassos recursos, i a requeriment de denúncies anònimes que segurament tenen la doble intenció de més que no pas fer complir la normativa vigent, treure rendiment de causar situacions de confusió com la que ens ocupa i amb això, perjudicar injutstament a tercers al propiciar un abús de dret o un frau de llei.
    Els animem a reconvertir les seves xarxes a un format obert, i a que no defalleixin en la seva determinació a proporcionar ample de banda als seus vilatans.
  • Demanar als responsables polítics que, en la seva qualitat de representants legítims dels ciutadans, en lloc de lamentar-se resignadament quan es produeixen aquestes situacions tan absurdes i desagradables, procurin fer les coses bé i treballin activament per resoldre definitivament aquestes situacions. Recordar-los que encara que representin corporacions locals petites, hi ha organismes supramunicipals a qui hem d'exigir que treballin amb eficàcia, i proporcionant un marc normatiu i la seguretat jurídica necessària per facilitat l'accés a l'ample de banda a tothom i de forma justa.
  • Constatar, un cop més, que el model de franquícia municipal o operador privat que moltes vegades s'ha promogut des d'alguns sectors de les administracions públiques, no és cap garantia ni de fer les coses ben fetes, ni de sostenibilitat en el projecte, ni evidentment tampoc de compliment de la normativa vigent, mes aviat al contrari, sovint en resulten exemples d'importants despeses mal aprofitades, un servei deficient i amb poc compromís, i pràctiques que no son cap exemple d'un bon ús compartit de l'espectre radioelèctric sense llicència. En canvi, un model de xarxa oberta com el de guifi.net ofereix moltíssimes més garanties en tots aquests sentits: Tenim milers de quilòmetres de xarxa, amb presència en centenars de municipis, connectant molts més ciutadans que no pas cap d'aquests "operadors municipals" que promouen xarxes privades, i el model de xarxa oberta es complementa molt bé amb la cooperació i col·laboració dels Ajuntaments.
  • Exigir als mitjans de comunicació que quan es fan ressò d'aquesta mena d'informacions, procurin contrastar bé les informacions, conèixer bé la naturalesa de la sanció i del fet informatiu, explicar-ho bé, evitant confusions i abstenir-se d'extreure conclusions, generalitzant-les o fent-les extensives als qui fem xarxa en format obert, no hi tenim res a veure, i precisament ens caracteritzem per fer tots els esforços possibles al nostre abast per fer les coses ben fetes i legalment. Amb aquestes tractaments informatius estan perjudicant a tercers i per tant ens reservem el dret a exigir-los una rectificació

Alguna cosa no funciona bé quan quotidianament els operadors reben ajuts i contractes per part de les administracions, sovint amb quantitats multimilionàries, per tal de que facin les seves operacions i sense que les administracions i Ajuntaments que els hi proporcionen aquests ajuts hagin de fer cap "notificació", i simultàniament es crea la paranoia de que Ajuntaments petits han de constituïr-se com a operadors per fer inversions de pocs mils d'euros perquè algú posi algun punt d'accés wi-fi en el seu municipi. Cal que ens preguntem a qui i què beneficia tot això.

La Fundació estarà sempre a disposició de donar suport i defensar fins a on calgui a tothom qui vulgui fer xarxa en format obert, incloent com no pot ser d'altra manera als Ajuntaments, però també a les persones, empreses i qualsevol altra institució.  Estem convençuts de la nostra legitimació, ens esforcem per fer-ho d'acord amb les normatives vigents i amb el seu esperit, amb el convenciment de que la xarxa oberta és la forma més respectuosa amb la igualtat d'oportunitats, amb més benefici social,  crea un ecosistema econòmic sostenible i respectuós per al territori, i tot això és pot contrastar àmpliament a través de la experiència que s'ha anat desenvolupant durant anys fent xarxa oberta.

(1) Sobre guifi.net:

A guifi.net és fa xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral que s'estén amb el tram que incorpora cada participant al conectar-s'hi.
Oberta perquè tothom hi és convidat a participar. Sense discriminacions ni secrets, tothom pot conèixer com funciona i millorar-la.
Lliure perquè no hi ha un propietari que imposa les seves condicions. Permet comunicar-se amb els altres membres de la xarxa i escollir com accedir a internet.
Neutral perquè l'acord d'interconnexió és entre iguals i afecta només a la xarxa i no pas als continguts que hi circulen.

(2) Resolucions Sancionadores de la CMT:

Ramon Roca
President de la Fundació per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net

Si voleu contactar o demanar més informació escriviu un correu electrònic a: fundacio (arroba) guifi.net

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

I si ens possesin en contacte

I si ens possesin en contacte amb aquests ajuntaments perque fiquessin les seves xarxes a guifi.net?

Les xarxes deixarien de estar administrades per una companyia privada i els seus ciutadans podrien conserver l'accès. Pagar un parell de conexions ADSL no hauria de ser molt costos per a aquests ajuntaments i a unes males es podria dir que la quota es per pagar l'infrastructura que hauria estat finançada per endavant pels ajuntaments.

Conec més pobles de la zona que fan el mateix i si no ho fan de manera " legal " es per el desconeixement que existeix entre els politics en aquest ambit, pero si es podria parlar de mala fe per part de les empreses que es fan amb la gestió del servei, dons aquestes empreses si haurien de coneixe la legatitat vigent al camp en el qual treballen.

 

 

Si. La idea és acabar de revisar el redactat...

... i enviar el comunicat, segurament a partir del dilluns.
Altres vegades ja hem hagut d'anar al "rescat" de projectes fallats, però perquè funcioni de veritat, cal que ho vegin ells i implicar-nos tots. Des de fora no podem fer res per salvar operacions en fallida.
La xarxa oberta és participativa, l'han de fer els seus membres, no es fa des de fora.

SGElectronics.cat's picture

Rescat de projectes fallats de GIRONA

Bon dia:

Curiosament el ajuntament de QUART esta a  5  minuts de a on estic jo, a on tenim la botiga. Des de principis de  any estem movent molt la  xarxa a la zona  LA GARROTXA i GIRONA , com ja saps, em fet enviaments de correus, alguna que altre trucada.

Per cert  avui em  acabat  BEUDA,  pendent de polir instal·lació, em  sembla que les  sectorials de MDMONT-SUD que miren a BANYOLES estan massa elevades i la senyal passa per alcim del node ( obertura 5ghZ panel dual 8º, molt estret), segurament haurem de  retocar a MDMONT i abaixar.

Curiosament fa uns  dies vaig posar node de  QUART a la  web  per  a  poder  enllazar amb  casa ma Mare (CAN FAGES) que veu tot QUART, PALOL de ONYAR, CASSA DE LA  SELVA,  etc...  esta al cim de universitat  i  m´ha  sorprès aquesta mala noticia.

En  aquest  sentit a veure  si tinc  una  estona per contactar i portar porta foli  de GUIFI.NET a  l`Ajuntament de  QUART i als altres , i que estiguin informats de que existim i   si ho desitgen i/o veuen viable la  conversió,  poder-se incorporar a la  xarxa GUIFI.NET.

SAX!!

--

 Xevi Nadal
Director/Dep.Enginyeria
xnadal@sgelectronics.es
www.sgelectronics.es
972411421Tel/fax

Ostres! així si que ho tenen fàcil....

Quan hi ha professionals entre el veïnat, és una de les clau perquè tot funcioni millor.
Si fas alguna reunió i vols que vinguem, ens ho dius, com sempre.

He vist a feina de Beuda, ja ho tenim enllaçat i hi he pogut fer pings des de Besalú. Bona feina!

 

alguns Ajuntaments Gironins ?

ho trobo massa generic

jo posaria els nom dels ajuntaments

no se que et sembla?

per la resta amb sembla tot ok

be es la meva opinio

GRacies per tot

 

He afegit cites...

OK. S'han afegit cites, S'en podrien posar moltes més, però vaja, amb el principal, es tracta de fer un comunicat que s'entengui, no pas que sembli un complexe text legalista...