Languages

User login


Descripció del primer tram de fibra a Gurb (FFTF)


[image:23257,right]Aquí teniu una breu descripció del projecte que estem preparant per a fer les primeres connexions des de granges amb Fibra Òptica (FFTF) al municipi de Gurb on s'hi faran connexions de 1 Gigabit i es substituiràn alguns trams que ara es fan sensefils.

Actuació prevista

Resum

 • Municipi: Gurb
 • Termes i condicions de la xarxa: Xarxa Oberta Lliure i Neutral basada en l'acord d'interconnexió entre iguals "Comuns Sensefils"
 • Característiques del desplegament:
  • 2 quilòmetres de troncal de fibra òptica en fomat obert i neutral, amb capacitat per al sagnat (connexió de fibra) al llarg de tot el recorregut.
  • 3 connexions de fibra acabades fins a les llars/granjes/explotacions agrícoles amb una fibra sagnada des de la "coca" amb el seu "torpede" i finalitzada amb un switch amb 8 connexions UTP, 2 connectors SFP de fibra de 1 Gbit connectats a la fibra i muntat en un armari mural "rack" de 10" i 6U.
   En total es preveu donar d'inici connexió a 3 cases, oferir possibilitats de connexió a 9 cases més, i encetar a uns trams que es poden ampliar en altres 12 cases més (en resum, una actuació que pot afectar fins a unes 24 vivendes, masies o explotacions agràries o ramaderes). L'incorporació de noves connexions es farà gradualment en la mesura que es vagi validant el bon funcionament.
  • 6 "coques" per preparar connexions a més cases i nous ramals.
  • Principalment aeri, fent servir els pals de la línia de coure de telefònica existents, façana on s'escaigui, i potser algun tram soterrat.
  • Capacitat de suportar un ample de banda de 100 Mbits/segon, 1Gbit/segon. o superiors.
  • Previsió d'interconnexió amb altres xarxes obertes promogudes per les administracions.
 • Execució prevista: ImmediataDiagrama de l'actuació

Diagrama de desplegament de Fibra

Aquest diagrama es trova disponible des d'aquest enllaç:
http://guifi.net/guifi.dir/PROJECTES_FO/2009/FOGurbNord01.kmlDetalls i característiques del desplegament

Cable de Fibra Òptica

Secció d'un vable de Fibra òptica

Per a la distribució troncal es farà servir un cable apropiat per a instal·lació en exteriors amb protecció de polietilè i dielèctric (no conductor) amb 80 fibres, de manera que permeti fer un sagnat d'una o més fibres en cada punt de connexió, i alhora allargar el tram fins que en un futur es puguin completar anelles.

 

Les característiques son:

 

 • 10 tubs amb 8 fibres cadascun (total 80 fibres).
 • 15,4 mm de diàmetre
 • 125 m de longitud màxima entre pals
 • 175 kg/km (17,5 kg/100m)
 • Resistència a la tracció de 4000N
 • Resistència a l'aplastament de 2500N/100mm

 


Fixacions als pals

El cable aeri es fixa als pals amb unes fixacions que agafen la manguera amb una camisa per no estressar-lo, i es penjen al pal des d'una abraçadera metràl·lica inoxidable."Torpedes"

Diagrama d'un Torpede

Els "torpedes" son unes càpsules que serveixen per endreçar el cable al qual se li han extret les capes protectores exteriors i s'han deixat nues per tal de fer-hi connexions o soldadures. El cable s'endreça en el seu interior enrotllat en "cassets". A la dreta podeu observar diagrames d'aquestes càpsules, i a sota, imatges de diferents tipus de "torpedes" i dels seus components.

Es preveu muntar un "torpede" en cada punt on hi haurà una connexió de sagnat de fibres cap a una casa o bifurcació, o una operació de soldadura.

 


"Cassets"


Els "Cassets" és on s'endrecen les fibres enrotllades, generalment a dins dels torpedes

 


"Coques"

Per tal de permetre possibles connexions i afrontar algunes reparacions eventuals, es distribueixen al llarg del recorregut les "coques" que consisteix en uns metres de cable enrotllat de forma que en cas de voler-hi efectuar un "sagnat" o una connexió al cable, permet de baixar-lo al nivell del terra i treballar-ho còmodament per efectuar l'operació, i després tornar-lo a pujar al capdamunt del pal. En el diagrama de la dreta hi podeu observar una "coca" i un "torpede" ja muntat.

 


Electrònica activa

La electròcnica activa es composa d'un "switch" gestionable i monitoritzable on s'hi poden posar connectors de tipus SFP per a connectar-hi la fibra, i continuar la xarxa en fomar de xarxa local amb cable de tipus UTP.

Els components que es preveu fer servir tindran la capacitat de gestinar una connexió on cada connexió disposarà d'una capacitat d'1 Gigabit simètric.

A continuació es mostres unes imatges d'aquest tipus de component a mode d'exemple.

 

 

 


Armari tipus "Rack" mural 10"

Armari per fixar a la paret on ubicar-hi la finalització de la fibra i posar-hi els elements electrònics actius que la il·luminen, proporcionant la interconnexió de la xarxa de fibra òptica amb la xarxa de l'usuari a dins de la seva llar o del centre de treball/producció.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
sinuso.org's picture

Interessant

Seria molt maco compartir aquesta fibra amb les operadores i que elles també cedissin la seva infraestructura per a unir zones a tot el territori espanyol no? :)

De fet nosaltres ja fa temps que ho fem això de compartir la nostra xarxa! Hi ha usuaris que gracies a la xarxa es poden contractar una adsl a un poble on si hi ha adsl, o on hi arriba amb mes qualitat.

Quines ganes de veure les gràfiques de tot això funcionant :D

 Ara caldrà afegir les

 Ara caldrà afegir les conexions de cable al mapa de guifi, no?