Idiomes

Inici de sessió d'usuari


Sobre la llicència comuns sensefils


>>>>>   Versió desactualitzada. Podeu veure la nova prement aquí: XOLN revisió (12/2009) <<<<<


 1. Sobre el comuns sensefilsComuns Sensefils

  1. El comuns sensefils descriu els termes i condicions per fer xarxa oberta per tal de que aquells individuals, col·lectius, empreses o administracions que ho desitgin i fan xarxa s'hi puguin acollir, o bé hi puguin manifestar el seu suport.

  2. Quan la comunicació és sensefils, es refereix la utilització en exteriors de l'espai radioelèctric que no requereix de cap llicència.

  3. Els principis generals de la declaració de llicència de comuns sensefils s'inspiren en fer xarxa lliure i oberta i es poden resumir en:
   1. Ets lliure d'utilitzar la xarxa per qualsevol propòsit en tant que no perjudiquis al funcionament de la pròpia xarxa o a la llibertat dels altres usuaris.

   2. Ets lliure de saber com és la xarxa, els seus componenents i com funciona.

   3. Ets lliure de fer ús de xarxa per a qualsevol tipus de comunicació i difondre'n el seu funcionament.

   4. Incorporant-te a la xarxa, ajudes a extendre aquestes llibertats en les mateixes condicions.
 2. Sobre la xarxa oberta

  1. La xarxa oberta és una expressió de valors fonamentals com la llibertat, la igualtat d'oportunitats i la solidaritat i fraternitat a través del dret a comunicar-se lliurement i a extreure'n el màxim de prestacions possibles. En cas de qualsevol dubte sobre algun aspecte concret, sempre ens referirem a aquests principis fonamentals.

  2. La xarxa permet l'accés a tothom qui ho vulgui, i és el resultat de intercomunicar tots els seus membres amb la única condició de respectar el comuns sensefils. Si hi ha mecanismes de control en el seu accés es faran servir per a la correcta gestió de la xarxa des d'un punt de vista tecnològic i mai per a excloure l'accessibilitat.

  3. Si bé els equips i infraestructures poden respondre a múltiples models de propietat o titularitat, la xarxa com a tal mai no pot tenir mai cap amo o propietari, amb independència de quina sigui l'aportació de cada part a la xarxa.

  4. Els participants de la xarxa oberta que s'acullen al comuns sensefils, extenen la cobertura de la xarxa en les mateixes condicions del comuns sensefils, acceptant el lliure trànsit de comunicacions d'altres membres, sense manipular-lo més enllà del necessari per a la gestió de la xarxa.

  5. Els membres de la xarxa oberta es comprometen únicament als termes i condicions del comuns sensefils. Qualsevol altre compromís l'han d'expressar explícitament.

  6. Els membres de la xarxa, per tal de facilitar-ne el creixement i connectivitat, es comprometen a posar en consideració l'atorgament de permís per a deixar instal·lar equips propietat d'altres membres en les seves instal·lacions, tot i que sempre es reserven la darrera paraula en aquest sentit i encara que ho autoritizin, aquesta autorització no genera cap servitud i és revocable.

  7. L'adhesió a la xarxa es pot expresar a títol individual o col·lectiu, i comporta l'acceptació dels termes del comuns sensefils. En qualsevol moment un membre adherit a la xarxa pot anul·lar la seva adhesió, recuperant la disposició dels equips dels que sigui propietari (apadrinat) de forma exclusiva, la titularitat o propietat no es perd mai independentment de on estiguin instal·lats.

 3. Sobre la gestió de la xarxa i prioritats en el tràfic (qualitat de servei)

  1. La gestió de la xarxa ha de ser pública i tothom qui ho desitgi ha de poder participar-hi.

  2. Quan sigui possible, les prioritats del tràfic generals s'implementen en aquest ordre:

   1. Trànsit de tipus interactiu (missatgeria instantània, conferències de veu, navegar, etc.)

   2. Trànsit de tipus massiu o diferit (transferències, correu electrònic, còpies, etc.)

  3. Els membres de la xarxa faran públiques les prioritats implementades en els seus trams de xarxa que puguin afectar als altres usuaris en cas de modificar les expressades en el punt anterior i que vagin més enllà de simplement donar-se prioritat en el seu tram de xarxa.

  4. No es pot garantir la disponibilitat de la xarxa com a tal de forma global. Tanmateix la millor garantia és la transparència: En funció de les possibilitats, es procurarà publicar informació sobre la disponibilitat i estat de la xarxa. En trams concrets, qui vulgui pot oferir garanties de nivell de serveis si s'en fa càrrec, explica com ho fa i en quines condicions.

 4. Sobre l'espai radioelèctric

  1. Es considera l'ús en exteriors de l'espai radioelèctric que no requereix llicència com un bé d'ús universal, talment com l'aire o l'aigua, on l'ús obert com el descrit en el comuns sensefils o similars prevaleix davant de l'ús privatiu o explotació comercial. Es demana als governs, legisladors i organismes reguladors que crein els espais necessaris i facin les regulacions perquè això sigui possible.

  2. Qui s'acull als comuns sensefils es compromet a fer-ne un ús responsable i a no excedir-se innecessàriament en les potències d'emissió.

 5. Sobre la Seguretat

  1. Cada membre de la xarxa és responsable de la seva seguretat, evitar intrusió en els seus propis sistemes d'informació i de xifrar les seves comunicacions si així ho desitja. La xarxa oberta simplement proporciona el mitjà de transport per fer-ho possible.

   Es poden connectar xarxes privades a la xarxa oberta, i posar-hi tallafocs per controlar-ne l'accès. Aquests trams de xarxes queden exclosos del comuns sensefils i de la seva seguretat s'en fa càrrec qui la munta.

  2. La xarxa oberta no es fa responsable de cap dany causat als seus membres durant l'ús de la xarxa.

 6. Sobre la responsabilitat

  1. La xarxa oberta mai és responsable de l'ús que en fan els seus membres.

 7. Sobre els continguts.

  El Comuns Sensefils descriu els termes i condicions per a fer xarxa oberta, però no inclou de cap manera ni els serveis que s'hi ofereixen, inclòs internet, ni els continguts. Per a les condicions dels seus continguts o els serveis que s'hi puguin oferir a través de la xarxa ja hi han múltiples formulacions de llicències. Tanmateix es recullen uns principis generals que són els següents:

  1. Hi ha llibertat de crear continguts i serveis de qualsevol tipus per a tothom qui vulgui.
  2. La xarxa oberta és el suport sobre el qual es fa la transmissió lliure dels continguts, però no hi té res a veure ni n'és responsable.
  3. Els creadors o titulars dels continguts escullen el termes i condicions per al seu ús. Si no n'expressen, s'entèn que son de lliure distribució en les mateixes condicions, tal i com es descriuen en el Creative Commons (by-sa). Quan es tracta de servidors que ofereixen alguna funcionalitat als usuaris, si no s'especifica el contrari o es diu que és "tal qual és" s'entén que es tracta d'una autoprestació col·lectiva sobre la que no s'ofereix cap tipus de garantia.
  4. Els seus membres es comprometen a no fer trànsit per la xarxa de continguts inapropiats o ilegals, que puguin perjudicar a la resta de membres de la xarxa, ofensius, missatges no sol·licitats i similars continguts indesitjables.
  5. Sobre l'accés a internet hi ha dos models:
   1. Basat en la explotació dels excedents d'acessos de membres de la xarxa. En aquest context, quan es fa sense contraprestació econòmica, l'accés a internet és un privilegi que et dona qui comparteix aquest excedent, no pas un dret ni tampoc un servei. La xarxa actúa com al vehicle que permet una consolidació agregada d'autopestacions, i com a tal, no hi apliquen les disposicions reguladores dels mercats de telecomunicacions ni cap restricció contractual o regulació sobre la redistribució de l'ample de banda.
   2. Accés a internet com a servei. En aquest model els usuaris d'aquest accés poden adoptar les fòrmules de financiació i gestió que acordin oportunes.
  6. La xarxa com a tal no pot donar garanties de disponibilitat de l'accés a internet o cap altre servei. Si algú en vol oferir o en vol gaudir ho pot fer de la manera que es descriu en l'apartat 3.4: Els adherits a la xarxa tenen llibertat per oferir-ne o contractar-ne dins de l'àmbit sobre qualsevol component de la xarxa.
 8. El text d'aquesta declaració de Comuns Sensefils és sota aquesta llicència Creative Commons.
  • No s'en pot fer un ús comercial
  • La distribució i còpia és lliure referenciant que prové d'aquest Comuns Sensefils
  • Es poden modificiar els continguts i fer-ne treballs derivats si el resultat es distribueix de nou sota les mateixes condicions.
 9.