Languages

User login


Guifi-labs al Citilab - Propera Cita: 6 de Juliol - 19-21 hores


EL GUIFI-LAB AL CITILAB.  Trobades de la comunitat guifi.net dell Baix Llobregat i rodalies.

3a trobada: 5 de Juliol / de 19:00 a 21:00h

El guifi-lab del citilab es fa un cop al mes, tots els primers dimarts de cada mes de 19 a 21 hores,  al citilab. El primer es va fer el 4 de Maig, i va ser tot un èxit. El segón serà el 1 de Juny.

Que és un guifi.lab?

El guifi-lab es un espai de trobada on es pot preguntar, respondre, trastejar, fer tallers, xerrades, hacking de routers, antenes, i qualsevol cosa relacionada amb guifi. Normalment es un espai dinàmic i flexible. Accions generals, o en grup, o de forma individual (ex: muntes el teu router o escrius el teu codi, segur que hi ha gent que l'interessa el que tu fas!). Ho determinen les persones que estan presents. No cal preinscripció, ni comunicació, ni res. Et presentes allà i xerres, escoltes, preguntes, trasteges, .... Al teu aire!!

El guifi-lab del citilab es planteja per a que els grups del Baix Llobregat i rodalies (hi és convocat tothom) tinguin un lloc de trobada, obert a tothom, per afavorir que els grups locals de guifi.net es puguin coneixer i posar-se d'acord per dinamitzar el territori i expandir, expandir, expandir la xarxa oberta i neutral !!

Espai on ens trobarem: a la segona planta del citilab:

http://citilab.eu/projectes/auditori

Temes a tractar (o no):

Alguns dels temes que es varen tractar la darrera trobada, i altres que han anat sorgint a les llistes:

# Carles Aiguadé, de Sant Joan Despi, necessita suport per a muntar un nou supernode (SJDLesplanes) i enllaçar-lo amb altre/s supernode/s de la comarca (i de Barcelona/Diagonal?). Podria ser "troncal"?
És radioficionat i nou a guifi.net, jo el vaig ajudar a donar d'alta a ell i al node a guifi.net, pero no arribo a mes.

# Unir Sant Feliu a la resta de la xarxa de la comarca
Va venir a la darrera reunió en Bernat de Sant Feliu. Els de Sant Feliu no estaven al corrent de les reunions guifilab al citilab. Necessitem enllaços de Sant Feliu amb la resta...

# Node Citilab. Com està la paperassa (conveni). A veure si ho desencatllem (Paco Cobacho, Eduard..)

# Coordinar la compra de material (Tuthotep necessita un router, algú mes?).

# Configuració de Routerstation (Ricard i Imakoki d'Hospitalet, Josep de Barcelona)

# Anything else? Put on the list... 

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

.

.

Resum de la 1a Reunió Guifi-lab al Citilab (4 de Maig)

ASSISTENTS, NODES I MUNICIPIS PRESENTS:

Ismael [representant de Cornellà.net]
Paco Cobacho [representant del Citilab, i candidat a mantenir el supernode d'allí]
Oriol Sobirana [empresa allotjada al Citilab, i resident a Molins de Rei]
Lorenzo [Node a Castelldefels]
Salvador Serrato [Varis nodes a Corbera]
Jordi Ossó [varis nodes a Sant Joan Despí]
Josep Maria [representant d'una associació de veïns a Sant Joan Despí i padrí de varis nodes allí]
Carles Aiguadé [radioaficionat]
Ricard Lopez [Hospitalet wireless/guifi.net, varis nodes a Hospitalet ]
Pablo Fernandez  [Hospitalet wireless/gufi.net, node a Hospitalet]
Christian Cardona [Guifi Sants, Node a Sants]
Gil Forcada, [Molins de Rei, node en projecte]
Marià [Creu Aragall Corbera]
Josep Vives, Efrain, Josep i Eduard [Barcelona], i Sebastian Galeano [Badalona]

RESUM I COMENTARIS:

## El Sebastian Galeano va resumir (a un e-mail a la llista del barcelonès) així els debats mes "filosòfico-estratègics" (que no van ser pocs) que varem tenir sobre les dificultats de extendre la xarxa a entorns urbans i densos i com atendre als usuaris amb dificultats:

""Ahir érem una bona colla al citilab, ens vam presentar i vam estar parlant sobre guifi.net a l'àrea metropolitana (Baix llobregat i Barcelonès).
Ens vam plantejar quins serien els reptes a superar a
guifi.net a entorns urbans jo hi crec que hi han solucions, però tb que no podem fer una extrapolació d'altres àrees amb problemàtiques diferents, pq ja ho em intentat els darrers 3 anys a Barcelona.
Certament a Barcelona mes o menys tenim una troncal feta, amb mes o menys capil·laritat arribem a molta població i usuaris potencials, però crec que hi han coses al projecte que xoca de front amb la situació actual i de la ciutat i els seus ciutadans:
-- Aquí no hi ha cap problema d'infraestructures de telecomunicacions (excepte casos concrets), es zona 0 pels operadors es a dir es el lloc mes rendible per a ells (la jungla).
-- Aquí la troncal la han pagat i la mantenen els- propis usuaris en format de voluntariat, no hi ha cap cooperació de les administracions (per la seva part).
-- Els centres socials estan per altres tipus de projectes o son solidaris amb la Diputació de Barcelona ja sigui per política o/i per infraestructures.
-- Els usuaris es segmenten en dos tipus de perfils bàsics:
   -- techi: es el que monta infraestructura i la potencia, ja sigui per afició o per convenciment.
   -- usuari client: es un usuari que pel seu nivell social/econòmic queda exclòs del target dels operadors tradicionals, tb pot ser un tema personal pq no li agrada les telefòniques i vol una alternativa de connexió.
-- El format recepta de cuina de la web amb la gent de ciutat no funciona, la gent te una mentalitat orientada al mínim esforç (acostumat al sistema comercial invasiu) i mínim cost (sobre tot pensant amb els usuaris clients).

IMHO hi ha que buscar solucions a problemes reals:
- infraestructures (de wifi i de xarxes de nova generació).
- mínim cost i màxima facilitat de connexió final.
- projecte socials (casals que poden muntar infraestructures i fer el projecte propi (divulgació i formació).

## L'Eduard resumeix a un e-mail a la llista del barcelonès) així les decissions i objectius que ens varem fixar per al guifi-lab del citilab i sobretot, per expandir la xarxa i fer nodes i infrastructura, que és el que a tothom ens mola:

El guifilab del baix llobregat al citilab, va ser tot un exit.

 Vam anar 18 persones i havia representació de: Citilab, cornella.net,
castelldefels, hospitalet, S.Joan Despi, Molins de Rei, Corbera i
Barcelona.

 Gracies al Josep Vives per fer-ho possible, al Citilab per la gran acollida, a cornella.net per les ganes de fer coses, i a tots els guifers de la comarca per venir.

 Va ser una trobada de plantejament: que volíem i que podíem fer. El que
volíem va quedar clar: fer xarxa oberta. I del que podem fer al guifi-lab van sortir
forces idees, a destacar:

 * Punt de trobada de la comarca per la planificació de la xarxa al baix llobregat

* Punt d'informació i assessorament a on redirigir als nous "usuaris" de guifi

* Punt de formació de gent i instal·ladors

* Punt d'interconnexió de guifi i l'anella cultural

* Punt de creació i difusió de continguts. En això el citilab hi pot jugar un paper central a la nostra xarxa, i la nostra xarxa ser un distribuidor de primera per ells.

 Accions que es va quedar per fer aquest mes:

* Planificació del nou supernode al citilab, es va plantejar de fer un
supernode d'interconnexió de xarxa infraestructura i ad-hoc.

* cornella.net pintarà al mapa els punts on tinguin possibilitat de posar nodes.

 * Es va plantejar de fer un supertaller on es configurarà i muntarà el supernode del citilab des de zero.

 PROXIM GUIFI-LAB DE 1 DE JUNY:

* Planificació de la xarxa al baix llobregat. (portarem un projector i ala!, a pintar nodes i enllaços!!)

* Installació del supernode del citilab (pendent de parlar-ho)??

* Maximitzar la difussió per atreure ciutadans, entitats i institucions "no guifaires" (encara)

Això es tot!!

Ens veiem al guifi-lab del citilab #2, l'1 de Juny. Vine i participa!

Josep

joosso's picture

Post a Gauachet del 1er

joosso's picture

Amb llicencia de ràdio:

Hi eren presents:

EA3EDU, Marià

EA3FET, Jordi O

EA3FMC, Carles A

EA3FUD, Oriol

 

30 % Asistents Radioaficionats

Gairebe un 30% dels assistents radioaficionats, un bon promix. Felicitats. Ya sabem lo que es tindre antenas nosaltres.

Resum de la 2a Reunió Guifi-lab al Citilab (2 de Juny)

MUNICIPIS I ASSISTENTS PRESENTS:

  • Barcelona = Eduard, Josep Vives, Cristian (Sants)
  • Cornellà = Paco Cobacho (Citilab), Isamael (Cornellà.Net)
  • Hospitalet = Ricard, Paco "imakoki", Pablo
  • Sant Feliu/Sant Boi  = Bernat
  • Molins de Rei = Eduard Gil, Oriol Subirana, Joan Perals, Eduard Lopez
  • Castelldefels = ¿?
  • Sant Joan Despi = Carles Aiguadé
  • Sant Boi = Javi
  • I algun altre que no vaig pillar...

Es va seguir en la mateixa dinàmica que a la primera reunió... sense concretar massa cosa.

Nodes projectats nous:

  • SJDLesPlanes. Carles Aiguadé, radioaficionat de Sant Joan Despi, vol muntar un supernode al barri de Les Planes de Sant Jian Despi. Node amb molta visió cap a tota la plana del Delta del Llobregat. Requereix ajut per a muntar el node i mirar on convé més enllaçar-lo.