Languages

User login


Supernode al carrer Torretes de Palafrugell


Your full name, or if your contribution wants to be anonyomous, something that will identify that the money comes from this donation once is verified.
Your email-id. Will be available just to promoters and not published in the reports available to all.
How promoters can contact you by phone. Will be available just to them and not published at the reports
Amount of the contribution (Euros).

Per contribuir en aquest pressupost, si us plau, proporcionar les dades de contacte (nom, correu, i telefon) a l'enllaç "Fes una donació o apadrinament". Assignar la contribució, i a continuació  fer el pagament de les possibles maneres següents:

  • Al quadre "Comentaris" indiquar una nota, i un promotor es podrà posar en contacte per acordar la forma de pagament.
  • Si ho desitja, pot fer una transferència al compte corrent, especificant clarament el seu nom a efectes de validació. Caixa de Girona xxxx xxxx xx xxxxxxxx.
  • O bé de manera inmediata utilitzant el sistema Paypal, on inclou mètode de pagament amb targetes de debit o crèdit, clicant al següent enllaç de PayPal.

   La seva aportació estarà en situació de "Enviat". Un cop s'hagi verificat, el promotor actualitzarà l'estat de la seva CONTRIBUCIÓ a "Aprovat" si ha estat correcte, "No aprovat" si per alguna raó aquesta contribució no pot ser acceptada, i finalment a "Pagat" si es confirma que els diners han arribat.

Write here any additional comments about your contribution. Note that in some cases you may donate other things, like reused material, availability to work...
  1. Un projecte obert pot tenir canvis sense cap avís. Els padrins poden recuperar les seves contribucions si no hi estan d'acord amb els canvis.
  2. Un cop el projecte és tancat, els promotors son responsables d'executar-lo, i els contribuidors ja no poden reclamar cap devolució..
  3. Els promotors no poden rebre reclamacions segons el resultat del projecte, només per fer la despesa tail segons els criteris descrits en el pressupost..
  4. Si un projecte no s'arriva a executar, els promotors podran retornar les aportacions o assignar-les a un altre projecte.
  5. Els promotors i contribuidors poden reclamar-se mútuament l'intercanvi de les seves respectives contraprestracions. Aquesta web només possibilita aquest intercanvi, i en cap cas és responsable d'aquestes transaccions..
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Case sensitive validation: the response has to exactly match the solution. Case sensitive validation: the response has to exactly match the solution.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.