Languages

User login


Cobertura internet a la manifestació "somunanacio". Seguiment


Diagrama cobertura

04/07/2010 13:25: notificació a guifi.net de sol·licitud de cobertura
briefing inicial:
Espai cobertura: 2Km
Data esdeveniment: Dissabte 10/07/2010 18:00
Recursos: Econòmics: 0 Materials: 0 Humans: 0
Ubicacions: a definir
Portes Internet: a definir
Col·laboració: màxima

04/07/2010 Tarda: Discussió de possibilitats. L'opinió general és que hi ha poques opcions. Es prepara reunió per al dimarts 6.

05/07/2010: Es busquen recursos i opcions dintre de guifi
05/07/2010 21:49: S'accepta el repte

06/07/2010 17:00 Reunió inicial de plantejament a Omnium
Ubicacions: 5 punts amb corrent situats en les tarimes distribuïdes al llarg del recorregut.
06/07/2010 19:00 Reunió de treball al guifilab del Citilab
Disseny de la xarxa:
S'utilitzaran 5 nodes mesh de graciasensefils per a la troncal i cobertura amb sectorials. S'utilitzaran nanos per a cobertura auxiliar. Enllaç infraestructura fins a la porta internet encara no definida.
Es realitza llista de material i se sol·licita a la llista general de guifi el préstec del material i voluntaris.
Es fa calendari:
Recopilació de material fins al dijous 8 20:00
Configuració de dispositius: dijous 8 i divendres 9
Muntatge: Dissabte 10 matí
Proves: Dissabte 10 tarda

07/07/2010: Registre de material que es pot recopilar
07/07/2010 21:38: 12 voluntaris apuntats per al muntatge, proves i supervisió xarxa

08/07/2010 19:00: Reunió de treball al guifilab de Riereta
Voluntaris: 22 persones apuntades  18 Matí   12 Tarda
Portes Internet al mig del traçat.
Recompte de material:
8 nodes mesh gsf
6 sectorials
2 nanos M5
3 nanos2
09/07/2010 1:30: Es demana a la llista el material que falta
09/07/2010 1:50: Firmware compilat, nodes flasejats i configurats

09/07/2010 Matí: Coordinació per el material que falta
09/07/2010 12:00: Reunió per coordinar la interconnexió a internet
09/07/2010 Tarda: Coordinació per l'endemà
                                   Construcció estructura especial per suport antenes
09/07/2010 23:30: Retocs firmware

10/07/2010 09:00: Trobada a Omnium
10/07/2010 10:00: Explicació general del muntatge
                                    Creació centre de coordinació
                                    Configuració sortida a inet
                                    Muntatge connexió infraestructura carrer amb sortida a inet
10/07/2010 10:25: Distribució material per nodes
10/07/2010 11:30: Flashejat dels nodes amb el nou firmware
10/07/2010 12:10: Sortida per grups per anar a muntar
10/07/2010 14:40: Tots els nodes mesh enllaçats
10/07/2010 15:00: Comprovació cobertura
10/07/2010 16:00: Registre de problemes i aportació de solucions
10/07/2010 17:25: Tot a punt
10/07/2010 18:00: Tots al seu lloc fent guàrdia
10/07/2010 21:35: Comencem a desmuntar al inici del recorregut
10/07/2010 22:00: Reunió a Omnium amb tot desmuntat
10/07/2010 22:40: Repartiment del material per el seu retorn
10/07/2010 23:00: Bona nit. arf!!

tic, tac, tic, tac, ......... crac.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
joosso's picture

Enhorabona!

Felicitats per la feina feta! La repercusió com a guifi.net ha estat molt alta!.

eloi.rebes's picture

enllaç al video reportatge