Languages

User login


#IS4CWN: Sostenibilitat i models econòmics per al creixement de la xarxa oberta


[image:32043,right]Aqui hi teniu la presentació que vam donar en la sessió plenària d'apertura del International Summit for Community Networks 2.010 a Viena. Es va parlar sobre la importància de fer crèixer la xarxa oberta desenvolupant un model econòmic sostenible (en anglès).

Ramon Roca a la xerrada al IS4CWN 2010

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
eloi.rebes's picture

Video


totes les xerrades

SGElectronics.cat's picture

Error Video ...

A partir de  minut 1:20 fins  a  1:36 mes o menys  la  imatge no es  mou i el  so sí.

SAX!!! 

eloi.rebes's picture

...no hi puc fer res...

Aquest video esta descarregat de la web on es va fer la conferència....

..vui dir que ni l'he grabat, ni l'he editat jo... ja m'hagués agradat... ja que aquest video m'ha donat mooolt problemes per poder convertir-lo a diferents formats més...  el problema ve del qui ha fet la conversió inicial... i no he trobat la manera d'avisar-los...  a més, les imatges ja les coneixem, l'audio es pot seguir igualment i no peredre el fil de la presentació...