Languages

User login


Pl Vallvidrera 2


Node a la terrassa. Possible visió cap a Les Planes i cap a Barcelona, de la meitat en avall (eixample cap avall, potser).

node18163 BCN-plvallvidrera2Pl Vallvidrera 2
zoneBarcelonaCapdemunt de la carena de Vallvidrera. Visió a BCN limitada per edificis.
position (lat/lon)Lat:41.413132
Lon:2.104311
25 meters above the ground
available for mesh & statusYesInactive
graphs provided fromTake from parents

contact information

created by: SamCat at 14/11/2008 - 1:08pm · updated by: RNX at Fri, 30/08/2013 - 11:13

This node does not have any device

You are not allowed to update this node.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Plvallvidrera2 ←→ BCNsett

Creieu que sería possible?

El perfil sembla que ho permet. (no se extreure'l)

Valdria la pena provar-ho, fer una miradeta des de la teulada de Vallvidrera quan a algú li vagi bé. Si és viable ja aniria a xerrar amb el veí que hi viu, per a fer una reunió amb tota la comunitat de veïns (son tota una colla ben gran).

Jo em comprometo a posar algo de pasta si la cosa pot rutllar dirèctament com a AP.

sinuso.org's picture

Ens ho podem

La setmana que be si et va/sembla be