Languages

User login


ProgramaPrograma del SAX2007 & WSFII


10 de Juliol – 10th of July – 10 de Julio


Dia de les empreses – Business Day – Día de la empresa

Coordinators: Impevic i Ausatel
Place: El Sucre – Vic
Main Language: Catalan – Simultaneous translation might be available – Posible traducción simultánea

9:15

Presentació Institucional – Formal Opening – Presentación Institucional

Josuè Sallent, director general de la Societat de la Informació de la Secretaria de Telecomunicacions i la Societat de la Informació
Josep Burgaya, president d'ImpeVic de l’Ajuntament de Vic
Ramon Roca, membre de Guifi.net

9:30

Perspectiva legal i teòrica de l’ús empresarial de les xarxes obertes sense fils.
Legal and foundations for the use of wireless networks.
Perspectiva legal y fundamentos del uso empresarial de las redes wireless.

Richard MacKinnon, president del Austin Wireless City Project (representant de la WSFII.org)

Richard MacKinnon is the founder and president of the Austin Wireless City Project.(Austin, Texas), a cooperatively-owned community network of managed WiFi hotspots in private businesses and government locations. Launched in 2003, the network has spread beyond Austin with over 150,000 registered users in 72 cities and 7 countries. AWC was founded to help local businesses use free WiFi to compete with corporate chains that offered for-pay WiFi. It's mission is to improve the availability and quality of public free WiFi.

10:30

Pausa- Cafè / Coffee break / Pausa - Café

11:00

Els casos pràctics: empreses que fan ús de les xarxes obertes sens fils.
Success story: Real cases of enterprises using free wireless networks.
Casos prácticos: empresas que usan redes wireless abiertas.

Eduard Tarrats, director tècnic de SAV Vilaró
Oscar Barrabés, director d'IT de Fundició Dúctil Benito

12:00

Taller pràctic: Aprofundir en els usos i les consideracions tècniques de les comunicacions sense fils a través de la xarxa guifi.net
Workshop: Usage and technical considerations while communitacting through guifi.net
Taller práctico: Profundizar en los usos y consideracions tecnológicas para usar las comunicaciones de guifi.net

Joan Casals, gerent d'Ausatel Sistemes, SL
Xevi Trorres, director tècnic d'Ausatel Sistemes, SL

Amunt - Top - Arriba

Dia del desenvolupador –
Developers Day – Día del Desarrollador
Hardware for Open Source wireless systems

Coordinator: freifunk – Juergenn Neumann
Place: TBD – El Sucre/UVic?
Language: English

16:00

What would communities need inside an open-sourced WiFi device? Who will be willing to produce it?...
But what are our requirements? What should be inside such a WiFi router.

Amunt - Top - Arriba


11 de Juliol – 11th of July – 11 de Julio

Dia del troncal – Backbone day – Día del troncal

Coordinator: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Place: Telecentre SBG
Main Language: Catalan, hands-on.

10:00

Introducció al funcionament de guifi.net
Introduction to guifi.net management
Indrodución al funcionamiento de guifi.net

  • La web i el sistema de provisionament – The we as a provisioning system – El aprovisionamiento a través de la aplicación web
  • Els mapes, i els nodes – The maps and the nodes – Los mapas y los nodos
  • El seguiment del tràfic i els servidors de gràfiques – Network monitoring – La monitorización de la red
  • Criteris d'adreces IP – IP addressing – Direccionamiento IP
  • Sistemes de routing – Dynamic routing methods – Sistemas de enrutamiento
  • L'unsolclic 

11:30

Pausa- Cafè / Coffee break / Pausa - Café

12:00

Exemple pràctic: Configuració de Supernodes i del nou Supernode de Sant Bartomeu
Workshop: Configuration of a new backbone node for Sant Bartomeu with long distance links and user coverage
Práctica: Configuración de un nodo troncal con enlaces y cobertura a usuarios.

  • Definició a la base de dades
  • Generar l'unsolclic
  • Configuració

14:00

Dinar

16:00

Muntatge del supernode

18:00

Definició d'un servidor de gràfiques / Setup a decentralized graph server / Configurar un servidor de gráficos descentralizado

20:00

Cloenda / Wrap Up / Cierre

Amunt - Top - Arriba

Dia del desenvolupador – Developers Day – Día del Desarrollador
B.A.T.M.A.N. Roadshow

Coordinator: freifunk – Juergenn Neumann
Place: Telecentre SBG
Language: English

16:00

Introduction to B.A.T.M.A.N. by freifunkers: Marek, Axel, Elektra, Wesley, Sina...

Join to see the exciting advances of the future meshed networks! 

Amunt - Top - Arriba


12 de Juliol – 12th of July – 12 de Julio

Dia del hacker/desenvolupador – Developers Day – Día del desarrollador

L'aplicació de guifi.net – guifi.net provisioning system – La aplicación de guifi.net

Coordinator: Ramon Roca
Place: Telecentre SBG
Language: Catalan. Can be done clarifications in Spanish & English

10:00

Entorns de funcionament

  • El  drupal
  • La base de dades
  • Entorn de desenvolupament
  • Entorn de proves
  • Entorn de producció

11:30

Introducció al Subversion

11:30

Pausa- Cafè

12:00

Exemple pràctic: Modificació de codi i posada en producció

  • Fer un pegat
  • Commit
  • Propagació a proves i producció

14:00

Dinar

16:00

Sessió pràctica de muntatge d'entorns de desenvolupadors (porteu un portàtil amb LAMP)

20:00

Cloenda

Amunt - Top - Arriba


13 de Juliol – 13th of July – 13 de Julio


Dia dels Ajuntaments i l'Administració Local – Local Government Day – Día de la administración local

VII JORNADA SOBRE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Coordinator: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau - Laura Megias
Place: Telecentre SBG
Main language: Catalan, Spanish and some English

9:00

Acreditació i recollida de material – Wellcome & Register – Acreditación y recogida de materiales

9:30

Inauguració de la jornada i de la torre de Telecomunicacions

Sr. Jordi Bosch

Secretari. Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya

Sr. Miquel Colomer

Alcalde. Ajuntament Sant Bartomeu del Grau 

10'15

Conferència inaugural

Presentació a càrrec de
Sr Jordi López Benasat
Director General Localret

Sr. Malcolm J. Matson

Malcolm Matson has been a pioneer of the broadband era since the early 1980s. He was probably the first person to understand and articulate the
disruptive consequences of abundant bandwidth, and how infrastructure and ‘content’ would eventually become totally independent of each other. He
progressively developed the concept of the OPLAN (open public local access network) – owned and operated independently of any service or content
running over it. In the late 1980s he founded COLT Telecoms - Europe’s first all-fibre public network. Since then he has promoted the open
access concept consistently and written and spoken widely on the subject around the world - doing so now in the name of the non-profit OPLAN
Foundation www.oplan.org) which he founded

oplan.org

11:00

Pausa-cafè / Coffee break / Pausa-café

11:30

El model de xarxa ciutadana i neutral de guifi.net – The neutral and open networking model at guifi.net – El modelo de red ciudadana y neutral de guifi.net

 Sr. Lluís Dalmau

guifi.net

12:15

Experiències de col·laboració municipal i xarxes ciutadanes obertes
Experiencies of open networks and municipalities collaborations
Experiencias de colaboraciones de municipios y redes ciudadanas abierta

Sr. Richard McKinnon

Fundador i president del Austin Wireless City Project

Richard MacKinnon is the founder and president of the Austin Wireless City Project.(Austin, Texas), a cooperatively-owned community network of managed WiFi hotspots in private businesses and government locations.  Launched in 2003, the network has spread beyond Austin with over 150,000 registered users in 72 cities and 7 countries.  AWC was founded to help local businesses use free WiFi to compete with corporate chains that offered for-pay WiFi.  It's mission is to improve the availability and quality of public free WiFi.

 Sr. Carles Soriano

Regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat

Sr. Josep Paré

Regidor de l'Ajuntament de Centelles

Sr. Josep Maria Freixanet

President del Consorci del Lluçanès 

14:00

Dinar – Lunch - Comida

15:30

Taula rodona: Models alternatius de fer xarxa i legalitat
Round table: Alternative networks and legal issues
Mesa redonda: Temas legales y modelos alternativos de redes

Sr. Carles Lloveras

Cap de l'àrea jurídica del Consorci Localret

Sr. Miquel Colomer

Alcalde de Sant Bartomeu del Grau 

Sr. Carles Salvadó

Cap de Servei de Telecomunicacions de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació. Generalitat de Catalunya 

17:30

Cloenda – Closing - Cierre

Amunt - Top - Arriba


14 de Juliol – 14th of July – 14 de Julio

Dia de l'usuari – User Day – Día del usuario

Coordinator: Lluís Dalmau
Place: Telecentre SBG
Language: Catalan

10:00

Introducció al funcionament de guifi.net, entendre la web

11:30

Pausa- Cafè

12:00

Muntar-se un node

14:00

Dinar

16:00

Muntatge de nodes

20:00

Cloenda

Amunt - Top - Arriba


guifi.net “Tour pels pirineus”- Pyrenees Tour – Salida a los pirineos

Coordinator: guifi.net - Capolat (sami & cia)
Place: Capolat, Pyrenees of Berga
Language: N/A

10:00

all day

Visita al Pirineu de Berga dels supernodes amb enllaços de llarga distància que funcionen amb energia solar i que donen cobertura a les cases de pagès de la zona del Capolat (Can Piuet, els Tossals, Can Caubet...)

Visit a solar powered backbone nodes in the pyrenees mountains which are providing broadband to rural areas.

Lunch at Serracanya (http://www.serracanya.com)

Amunt - Top - Arriba


15 de Juliol – 15th of July – 15 de Julio


Dia de les Comunitats – Community Day – Día de las Comunidades

Coordinators: WSFII.org/guifi.net/redlibre
Where: Telecentre SBG
Languages: All

10:00

Sessions de grup – Group Sessions – Sesiones de grupo

  • WSFII

    • Ghana?

  • redlibre. Coordinador: Sebastian Galeano

    • Dinamización de redlibre

  • SAX

    • Construcció d'un troncal d'abast de tot Catalunya: Connexions cap a Lleida, Girona i Barcelona

11:30

Pausa- Cafè / Coffee break / Pausa - café

12:00

Explicació de les sessions – Conclusions – Conclusiones de las sesiones

 

Dinar – Lunch - Comida

16:00

Cloenda – Closing - Cierre

Amunt - Top - Arriba