Languages

User login


Jornada de presentació de guifi.net a Platja d'Aro


Data i lloc de celebració
Divendres 22 de maig de 2009
Sala de reunions de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro (Verdaguer, 4 | Platja d’Aro)

Objectius:
L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer als representants de les comunitats de propietaris (administradors i presidents) l’abast, els usos i les possibilitats de:

  • la xarxa Platja d’Aro-WiFi
  • la xarxa oberta guifi.net

Continguts
Durant la jornada s’explicarà:

  • l’abast i els objectius de la xarxa Platja d’Aro-WiFi
  • què és i què no és la xarxa oberta guifi.net, com funciona, com es pot connectar a la xarxa, com és la instal·lació de la xarxa en un edifici, com es pot compartir la connexió a internet a través de la xarxa i altres aplicacions concretes, preus ... i altres temes que us puguin interessar.

Programa
19:15 Recepció i lliurament de la documentació
19:30 Presentació de la jornada i de la xarxa Platja d’Aro-WiFi a càrrec del regidor delegat, David Puig Clara
19:45 Presentació de la xarxa oberta guifi.net a càrrec del secretari de la Fundació guifi.net, Lluís Dalmau Junyent
20:15 Torn obert de preguntes
20:30 Presentació dels instal·ladors acreditats i dels equips necessaris per connectar-se a la xarxa oberta guifi.net.
Tancament de la jornada

Més informació:
http://fundacio.guifi.net/
http://guifi.net/
http://guifi.net/ca/node/10649
http://guifi.net/guifi.dir/PRESENTACIONS/Presentacio_veins_guifinet.pdf

Fotografies:
guifi.net/node/21866
guifi.net/node/21867
guifi.net/node/21868
guifi.net/node/21869
guifi.net/node/21870
guifi.net/node/21871
guifi.net/node/21872
guifi.net/node/21873

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
SGElectronics.cat's picture

Instal·ladors acreditats...

Bon  Dia:

Felicitas per a la bona  feina  feta !!!

El que m´agradaria  saber  es  que  cal fer per  presentarse com a  "instal·lador  acreditat" en  aquesta reunió.

Gràcies

 

Instal·ladors

Com sempre, només cal que s'apuntin a http://guifi.net/directori

El dia de la presentació en vindrà algun per a presentar-se, evidentment, no hi ha exclusives, hi ha feina i molta per tots.